خرید/ انتقال خط اختصاصی

برای ارسال پیامک، توصیه اکید کارشناسان نجوا این است که خط اختصاصی تهیه کنید. اگر هم در پنل پیامکی دیگر خط اختصاصی دارید، امکان انتقال خط به‌راحتی برای شما فراهم است.

  • خرید

برای خرید خط اختصاصی برای مجموعه‌های حقوقی، این مدارک بایستی برای کارشناسان نجوا ارسال شود:

  1. تصویر کارت ملی و شناسنامهٔ مدیرعامل
  2. تعهدنامهٔ ارسال پیامک برای مجموعه‌های حقوقی
  3. تصویر روزنامه رسمی
  4. تصویر معرفی‌نامه (معرفی‌نامه در صورتی ارائه می‌شود که اطلاعات به نام مدیرعامل نباشد، بنابراین شخص رابط در سربرگ شرکت، از سوی مدیرعامل معرفی خواهد شد)
  5. تصویر کارت ملی و شناسنامهٔ نماینده شرکت (در صورتی که مدیر عامل، نمایندهٔ مجموعه حقوقی نباشد)

برای خرید خط اختصاصی برای اشخاص حقیقی، این مدارک بایستی برای کارشناسان نجوا ارسال شود:

  1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
  2.  تعهدنامه ارسال پیامک برای اشخاص حقیقی 

فرم احراز هویت برای اشخاص حقیقی باید با عنوان گواهی امضا ثبت محضری شود.

  • انتقال

برای انتقال خط، لازم است که به شرکت مبدأ درخواست انتقال خط داده شود. مشتری بایستی به شرکت مبدأ اطلاع دهد که یک نامه برای انتقال خط به اپراتور ارائه دهنده خط ارسال نموده و در آن نامه ذکر شود که شمارهٔ xxx به زیرمجموعهٔ شرکت «تجارت الکترونیک نجوا» انتقال داده شود. 

  • زمان و هزینهٔ انتقال خط توسط شرکت مبدأ تعیین می‌شود و برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از شرکت مبدأ استعلام بگیرید.