پنل پایهرایگان

تعداد مشترک نامحدود
تعداد ارسال نوتیف نامحدود

پنل حرفه‌ایاز ۱ میلیون تومان

10k S >> 1M
200k S >> 5M

پنل تجاریاز ۲ میلیون تومان

10k S >> 2M
200k S >> 10M

نگاه کلی

سرعت ارسال نوتیف
محدود
اولیتی
اولیت بالا
پشتیبانی
محدود
اولیتی
اولیت بالا
دسته بندی کاربران
۱ دسته
۵ دسته
۱۰ دسته
پوش نوتیفیکیشن وب
پوش نوتیفیکیشن اپ
ارسال نامحدود نوتیف

امکانات

پشتیبانی از سایت های HTTP و HTTPS
پوش نوتیفیکیشن چندرسانه ای (تصویر و متن)
ارسال نوتیف برنامه ریزی شده
امکان دریافت گزارش ارسال نوتیف
انواع شیوه های عضوگیری
امکان لغو عضویت کاربر
ارسال نوتیف با RSS
ارسال نوتیف دوره ای
مدیریت چندگانه
نوتیفیکیشن دکمه دار
تست آ/ب
استفاده در صفحات AMP
دسته بندی بر اساس موقعیت جغرافیایی
تعیین لحظه ای وضعیت نوتیف ارسالی در پنل
ارسال لینک عمیق
ارسال نوتیف اتوماتیک بر اساس بازدید از صفحات مختلف
ارسال نوتیف اتوماتیک بر اساس رفتار کاربر
ارسال نوتیف اتوماتیک خوش آمد گویی
ارسال نوتیف اتوماتیک و شخصی سازی شده برای سبد خرید رها شده
ارسال نوتیف پیشنهادی بر اساس خریدهای قبلی
ارسال نوتیف اتوماتیک شخصی سازی شده
هوشمندسازی زمان ارسال نوتیف
نوتیف شخصی سازی شده برای هر کاربر
دریافت مشخصات کاربران
دسترسی به API