تحلیل و بررسی نتایج

از مراحل مهم ایمیل مارکتینگ، بررسی کمپین ارسال شده است. گزارش کاملی از کمپین‌های ایمیلی شما، بعد از ارسال در پنل نجوا در دسترس خواهد بود. با استفاد از این گزارشات، می‌توانید تحلیل دقیقی از کمپین‌های خود داشته باشید.
برای مشاهدهٔ گزارش کامل کمپین، از بخش لیست کمپین‌ها در تب campaigns، بر روی گزینهٔ report کلیک کنید.

در بخش report آمار مربوط به Open rate ،click rate ،unsubscribe قابل مشاهده است. همچنین گزارش با جزییات بیشتر در ستون‌های پایین مشخص شده است. گزینهٔ trackable open rate نشان دهندهٔ درصد افرادی است که یکبار ایمیل را باز کرده‌اند و بخش trackable opens نشان دهندهٔ تعداد افرادی است که ایمیل را باز کرده‌اند. ستون click rate نشان دهندهٔ درصد افرادی است که بر روی لینک‌های داخل ایمیل کلیک کرده‌اند و total click نشان‌دهندهٔ کل تعداد کلیک‌هایی است که این روی این ایمیل اتفاق افتاده است. همچنین آمار آخرین کلیک و آخرین زمان باز شدن ایمیل در قسمت last opened و last clicked قابل مشاهده است. این آمار را در تب summary خواهید دید.

در 3 تب دیگر، گزینهٔ timeline نشان‌دهندهٔ زمان‌های طراحی و ساخت کمپین است و تب opens&clicks نشان دهندهٔ آمار open , click به تفکیک ساعت در 24 ساعت ارسال کمپین است. آخرین تب، آمار بسیار جالبی از میزان کلیک افراد در لینک‌ها و دکمه‌های مختلف ایمیل است که به شکل heat map نمایش داده شده است. تحلیل این بخش، کمک بسیاری به تهیهٔ محتوای ایمیل‌های بعدی شما خواهد نمود.

تحلیل و بررسی نتایج ایمیل مارکتینگ

ویدیوی آموزش راه های جلوگیری از اسپم شدن ایمیل

نکته: در بخش گزارشات کمپین، مشاهده می‌کنید که برخی از ایمیل‌هایتان Hard Bounce یا Soft Bounce می‌شوند. برای اینکه با این موضوع آشنا شوید و میزان بانس‌شدن ایمیل‌هایتان را کاهش دهید، پیشنهاد می‌کنیم مقالهٔ «بانس‌ریت ایمیل چیست؟ ۱۲ روش کاربردی برای کاهش بانس‌شدن ایمیل‌ها» را بخوانید.