راهنمای اتصال سایت و پنل نجوا

فرض کنید می‌خواهید به کسانی که در وبسایت‌تان عضو می‌شوند به صورت همیشگی یک ایمیل اتوماتیک ارسال شود و به آن‌ها خوش‌آمد بگویید. برای این‌که این وظیفه تکراری را یک بار برای همیشه انجام دهید و همچنین برای حفظ و ایجاد این تعامل سازنده با کاربران نیازمند پیاده‌سازی اتومیشن و در نتیجه اتصال سایت‌تان با پنل نجوا دارید.

با توجه به نوع سایتتان، راهنمای مربوطه را مطالعه فرمایید:

اتصال سایت و پنل نجوا