همراهی نجوا با میثم عطر: از تیرماه ۱۴۰۰ تا به امروز!

میثم عطر به کمک کانال‌های ایمیل و پوش نوتیفیکیشن و به‌کارگیری تکنیک‌های مناسب، توانست در هر دوی این کانال‌ها، نتایجی فراتر از میانگین صنعت خود کسب کند.

داستان این هم‌مسیری را با دانلود فایل کامل آن بخوانید:

کیس استادی میثم عطر