راهنمای همگام‌سازی کاربران

همگام سازی کاربران وبسایت و کاربران نجوا برای ارسال نوتیف هدفمند

برای اینکه بتوانید به دسته خاصی از کاربران وب‌سایت خود که ویژگی خاصی دارند(فعالیت خاصی مانند خرید یا بازدید یک صفحه خاص و … انجام داده‌اند) باید مشترکین نجوایی‌تان را با حساب کاربری‌شان در وب‌سایت خود همگام کنید.

برای این کار لازم است ابتدا با پیاده سازی تابع najvaUserSubscribed  اطلاعات مربوط به نجوای کاربر را در حساب کاربری‌اش در وب‌سایت خود ذخیره کنید تا هنگام ارسال بتوانید از این طریق کاربرانی که نوتیف برای‌شان ارسال می‌شود را مشخص کنید.در این تابع توکن نجوایی کاربر به شما داده می‌شود و در همین جا شما می‌توانید کاربر نجوایی و کاربر وب‌سایت خود را همگام کنید.

برای شروع باید اسکریپت زیر را در ابتدای تگ head صفحات وب‌سایت خود قرار دهید:

<script>
window.najvaUserSubscribed = function(najva_user_token){
// you have user specific najva_user_token, add your logic here
}
</script>

همگام سازی کاربران اپلیکیشن و کاربران نجوا برای ارسال نوتیف هدفمند

شما می‌توانید برای این که برای کاربران خاص خود با توجه به رفتارشان در اپلیکیشن نوتیف ارسال کنید، کاربران اپلیکیشن و کاربران نجوایی خود را همگام نمایید. برای این کار لازم است که در پروژه خود یک کلاس جاوا مانند زیر پیاده سازی نمایید و تابع ذکر شده را override‌ کنید. در این تابع توکن نجوایی کاربر به شما داده می‌شود و در همین جا شما می‌توانید کاربر نجوایی و اپلیکیشن خود را map‌کنید:


public class MyNajvaUserHandler extends 
NajvaUserHandler{

    @Override
    public void najvaUserSubscribed(String token) {
        // add your logic here!
    }
}

در نهایت لازم است در اکتیویتی اصلی خود پس از initialize‌کردن نجوا تکه کد زیر را قرار دهید:

Najva.setUserHandler(new MyNajvaUserHandler());